Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
Звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


 Заснована згідно рішення установчих зборів ( Протокол № 1 від 20 квітня 2004 року) і діє на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.  

 

КРЕДИТНА СПІЛКА “ПАРТНЕР — ПЛЮС”

код ЄДРПОУ: 26515575

код території за КОАТУУ: 6823610100 

Поштовий індекс: 30500

Область: Хмельницька

Район: Полонський 

Місто: Полонне

Вулиця: Лесі Українки

Номер будинку: 109

Номер офісу: 46

 Телефон: (03843) 2-05-85

Перелік фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою “Партнер — Плюс”

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Види господарської діяльності, на провадження яких видані ліцензії:

Діяльність кредитної спілки по наданю коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: розпорядження НКФП № 738, від 28.03.2017 року. Безстрокова.

Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія): чинна ліцензія.

 

 

Реєстраційний номер у Єдиному державному реєстрі: 16701200000000122                                                                                         Дата державної реєстрації: 20.04.2004р. 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: Серія КС, Номер 241. Дата видачі 15.06.2004р.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки: Національний  банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: Відсутні.

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): Відсутні.

Інформація про кредитне посередництво: Відсутня. 

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки: Справа про банкрутство не порушувалася, процедура санації не застосовувалася.

 Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталіфінансової установи перевищують п'ять відсотків: Відсутні.

Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки: КС "Партнер - Плюс" в стадії ліквідації не перебуває. 


ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб


ВИПИСКА з Єдиного державного реєстру юридичних осіб


Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи 
Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України