Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
Звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Загальні збори КС “Партнер - Плюс” складаються зі всіх осіб, що є членами КС “Партнер — Плюс”.

СПОСТЕРЕЖНА РАДА КС “Партнер — Плюс”

Голова Спостережної Ради 

Пулим Володимир Вікторович

Заступник голови Спостережної Ради

Тиха Оксана Жанівна

Секретар Спостережної Ради

Крицька Олена Олексіївна

Члени Спостережної Ради

Ковальчук Ліліана Олександрівна

Кубашевська Олена Леонтіївна

 

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ КС “Партнер - Плюс”

Голова ревізійної комісії

Паламарчук Людмила Фердинандівна

Заступник голови Ревізійної комісії

Кришталь Володимир Петрович

Cекретар Ревізійної комісії КС “Партнер - Плюс”

Яськов Юрій Іванович

 

ПРАВЛІННЯ КС “Партнер - Плюс”

Голова Правління

Поліщук Олександр Олександрович

Члени Правління

Поліщук Вікторія Вікторівна

Закружецька Людмила Олександрівна Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України